Maatregelen COVID-19

11 maart 2020

Geachte,

U heeft het ongetwijfeld reeds vernomen. De maatregelen om een verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan werden verstrengd. Niet onlogisch gezien onze bewoners tot de grootste risicogroep behoren en het echt een zaak van levensbelang is om het virus uit onze voorziening te houden of te isoleren.
Zo is er vanaf 12 maart 2020 een algemeen bezoekersverbod van kracht. Ook Den Eglantier blijft voorlopig gesloten. We vragen u met aandrang om deze regel te respecteren. Indien u toch in het woonzorgcentrum dient te zijn moet u aan bellen aan de zijdeur rechts van het gebouw.
Voor de familieleden die zelf de was doen of bepaalde pakketten wensen af te geven vragen we om deze goed te labelen en achter te laten in het sas aan de hoofdingang op maandag, woensdag of vrijdag van 14.00 uur tem 15.00 uur. Op andere momenten kunnen we dit niet toestaan.
Niet dringende interventies van externen worden ook uitgesteld.
We nemen zo snel mogelijk met de familie van iedere bewoner contact op om de maatregelen te bespreken en te kijken hoe we mekaar kunnen informeren over de bewoner in het woonzorgcentrum.
Er wordt gevraagd om bij vragen het woonzorgcentrum te bellen via het algemeen telefoonnummer 052/52.37.73 of via verpleging@wispelaere.be
Gezien de drukte kan het wel even wachten zijn op een antwoord, aangezien de situatie snel verandert.


Volgende personen maken deel uit van het outbreak-team:
De Wolf Marc (Bestuurder), De Wolf Vincent (Directie), De Wolf Ellen (directie), Willems Griet (Woonzorgcoördinator), Pede Elke (Hoofdverpleegkundige), D’hooghe Laurence (Hoofd paramedische diensten) en Dr. Pauwels Stephanie (CRA-arts).

Wij hopen op uw begrip!


Hoogachtend,


De Wolf Marc
Bestuurder BV Seniorie Ter Minne

Ik sta u graag bij met
de nodige informatie.

Vincent De Wolf, directeur

Inschrijven op onze nieuwsbrief