Visie

In 1993 werd Seniorie Ter Minne opgericht als een klein ‘rustoord’ waarin valide en semi-valide bejaarden werden opgevangen in een huiselijke sfeer met toegewijde zorg.  Vanaf de start van ons verhaal is onze visie dezelfde gebleven. Ook al verblijft men in een commerciële instelling, bij ons staat de bewoner centraal. En hier werken we elke dag aan. En dat principe willen we verder uitdragen naar onze buitendiensten.

De bewoner die centraal staat is misschien een hol begrip dat we graag meer kaderen. Als bewoner van een woonzorgcentrum bieden we aangepaste dagactiviteiten, zorgverlening, kwaliteitsvolle maaltijden en een aangename en veilige woonomgeving. 

Bij opname en doorheen het verblijf wordt regelmatig gepolst naar de verwachtingen en ervaringen van onze bewoners. Er wordt geluisterd en we stellen alles in het werk om te kunnen voldoen aan de verwachtingen.  

Denksport, zangstonde, beweging, petanque, religie, gezelschapsspellen, actualiteit, voorlezen,… het is een greep van de activiteiten die onze animatie- en ergowerking dagelijks organiseren. Regelmatig vinden er ook nog grote activiteiten plaats met als uitschieters het jaarlijkse tuinfeest met Minnestraat-kermis of de kersthappening begin december. Er  is ook nog de daguitstap, marktbezoekjes en een herfst- en lentewandeling. 

Onze zorgmedewerkers waken over de gezondheid van onze bewoners. Dagelijks volgen zij het wel en wee op en contacteren de juiste personen wanneer het nodig is. Ook hierbij geeft de bewoner aan wat hij wil.

De maaltijden worden bereikt door onze externe partner Aramark. Zij hebben jarenlang ervaring en zorgen voor een evenwichtig menu met lekkere maaltijden. Het gebouw werd zo huiselijk mogelijk ingericht met aangepaste zithoeken. Een binnentuin spoort aan op mij mooi weer buiten te vertoeven in onze landelijke omgeving. 

Als woonzorgcentrum zien we ons niet als een eiland maar wel mooi geïntegreerd in de buurt. We werken dan ook graag samen met de plaatselijke verenigingen zoals het kermiscomité De Clemangskes, het Fanfareorkest Lebbeke en de Vrije Basisschool De Minnestraal. Den Eglantier is ons café dat voor iedereen toegankelijk is en waar men terecht kan voor broodjes, snacks, dagschotels, taart, ijsjes, gebak en een ruim assortiment dranken.

De visie van ons huis willen we nu ook verder uitdragen naar buiten toe. Wispelaere Zorg streeft er dan ook toe om iedereen met een bepaalde (zorg)vraag te helpen. Zo hebben we een thuisverplegingsdienst opgericht die bij jong en oud de nodige zorgtaken kan uitoefenen. Maar ook bij andere vragen proberen we graag een antwoord te bieden. 

Onze  werking  staat open voor alle personen die een behoefte hebben aan  bijstand inzake wonen, welzijn en/of zorg, ongeacht hun herkomst en hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Onze doelstelling is dan ook om aan onze klanten, een maximaal geïndividualiseerd aanbod aan te bieden met aandacht en respect voor iedere persoon. Voor de bewoners die in ons huis verblijven  wensen wij in de eerste plaats goede hoteldiensten aan te bieden, samen met alle noodzakelijke zorgen en met de nodige aandacht voor stimulerende en verruimende activiteiten. Iedere bewoner dient de ruimte te krijgen om op basis van zijn individuele beslissingsrecht het verblijf in ons huis naar eigen inzicht in te richten en te organiseren. Wij trachten  een hoog kwaliteitsniveau na te streven door onze werking permanent te verbeteren en door een innovatief beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden.

Niet enkel onze bewoners, maar ook hun familieleden verdienen de nodige aandacht. Zo zullen zij ook op systematische wijze betrokken worden bij het bewonersoverleg of bij aparte bevragingen. Wij werken ook samen met externe relevante actoren voor het realiseren van onze doelstellingen en opdrachten. Zo maken wij deel uit van de Eerstelijnszone Dender, is er overleg met het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst, het Onze Lieve Vrouwziekenhuis Aalst en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius uit Dendermonde. We werken samen Netwerk Palliatieve Zorg Aalst – Dendermonde – Ninove vzw, LOGO Dender en het expertisecentrum Dementie. 

Om steeds een verantwoorde hulp- en dienstverlening mogelijk te kunnen maken, wensen wij een gezond financieel beleid te voeren.

Naar onze medewerkers toe wensen wij een werkomgeving te scheppen die hen in staat stelt zich professioneel te ontplooien. Vrijwilligers, stagiairs en studenten kunnen op de nodige ondersteuning rekenen.

Teneinde aan te tonen dat wij onze maatschappelijke taak ter harte nemen, wensen wij aan de inspectie van de Vlaamse Gemeenschap alle noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen om aan te tonen dat voldaan wordt aan de verschillende van toepassing zijnde regelgevingen.

Beleid

We wensen dat ook deze visie concreet wordt uitgedragen in een beleid dat dit mogelijk maakt. Zo worden alle facetten van een opname in een woonzorgcentrum beschreven in het kwaliteitsbeleid dat ten inzage ligt in de verpleegpost. Daarnaast worden er een viertal gebruikersraden georganiseerd waarop de bewoners en familieleden welkom zijn om allerlei facetten die te maken hebben met het verblijf in een woonzorgcentrum te bespreken. We vragen echter om eventuele grieven en bemerkingen zo snel mogelijk kenbaar te maken. Het is immers onze betrachting om hier meteen het juiste gevolg aan te geven.

We registreren ook op regelmatige basis een heleboel kwaliteitsindicatoren die doorgestuurd worden naar het Vlaams Agentschap Zorg en Welzijn. Dit laat toe om onze werking te kunnen vergelijken met andere woonzorgcentra en te verbeteren waar nodig.

In het verleden werden er bevragingen georganiseerd bij bewoners en familieleden. Deze zullen in de toekomst ook terug opgestart worden. Klachten en suggesties zorgen ervoor dat men als organisatie verder kan groeien. We luisteren dan ook graag en proberen het nodige te doen om tegemoet te komen aan menige grief. Het is immers niet meer zoals thuis in een woonzorgcentrum. Men leeft samen met andere bewoners. Het eten wordt bereid vanuit een grootkeuken en men laat zich helpen door personeelsleden die men niet altijd kent. Het is dan ook onze taak om ervoor te zorgen dat men zich toch kan thuis voelen.

Voor vele bewoners zijn de maaltijden het belangrijkste moment van de dag. We hebben dan ook altijd al veel belang gehecht aan onze keuken. Zo wordt er dagelijks warm gekookt in onze eigen keuken door een kok van de firma Aramark. Zij gebruiken verse ingrediënten en wij zorgen samen met hen voor een evenwichtig en gevarieerd menu.

  • De verpleging en verzorging wordt geleid door onze hoofd- en adjunct-verpleegkundigen. Dagelijks volgen zij onze bewoners op en zorgen dat ervoor de procedures uit ons kwaliteitshandboek ook in de praktijk uitgevoerd worden.  Het spreekt voor zich dat men hierbij uitgaan van de wil van de bewoners (vertegenwoordiger).
  • Onze poetsmedewerkers zorgen voor nette kamers en gemeenschappelijke ruimten.
  • De keukenmedewerkers zorgen voor de maaltijdbedeling, het afwassen en het afruimen.
  • Onze ergo en animatiedienst proberen er voor te zorgen voor een zinvolle dagbesteding. Zo organiseert onze animatie- en ergodienst verschillende activiteiten zoals uitstappen, vertellingen, kamerbezoeken, handwerk, bingo, zangstonde, petanque. De ergodienst tracht bij haar activiteiten de activiteiten van het dagelijkse leven te stimuleren. De animatiedienst zorgt vooral voor een aangename bezigheid. Bij het bepalen van deze activiteiten tracht men ook tegemoet te komen naar de wensen van onze bewoners. Zij zijn ook vrijblijvend maar elke bewoner  wordt gestimuleerd om hieraan deel te nemen. 
  • De kinésisten zorgen voor de nodige ondersteuning en bewegingsoefeningen. Men kan ook beroep doen op een logopediste.
  • Uiteraard komt hierbij ook het nodige papierwerk bij, want onze administratie voor zijn rekening neemt.
  • Last but not least is er onze technische ploeg die kleine en minder kleine mankementen tracht op te lossen.

Wat de buitendiensten betreft wensen wij ook  hier te zorgen voor een kwalitatieve dienstverlening waarbij we ook geïndividualiseerd te werk gaan.  Er is steeds iemand bereikbaar die de nodige aantekeningen kan maken. 

Historiek

In 1993 opende Seniorie Ter Minne haar deuren als een kleinschalig rustoord in de Hof Ter Burstbaan 14 te Lebbeke. Het was de droom van Marc De Wolf (toen gemeenteontvanger bij de gemeente Lebbeke) en Mariella Tirez (toen vroedvrouw in het ziekenhuis te Dendermonde) om een zelfstandige voorziening op te richten waarin ouderen terecht konden voor verzorging, huisvesting en ontspannende activiteiten. In een zeer beperkt regulier kader was het een financieel risicovolle onderneming. Er was echter veel vraag en het aanbod werd al gauw te klein. Daartoe werd in 2006 een nieuwbouw gerealiseerd waar men niet alleen in rusthuiskamers voorziet maar ook in assistentiewoningen en kortverblijfkamers. Deze nieuwbouw kreeg de naam Huize Wispelaere.

Het oorspronkelijke Seniorie Ter Minne wordt in tussentijd apart beheerd. In WZC Huize Wispelaere heeft men nu een erkenning van 83 woonzorgkamers, 10 kortverblijfkamers en 15 assistentiewoningen. Het gebouw is gelegen aan de Lange Minnestraat te Lebbeke en maakt deel uit van deze levendige buurt. Recent werd ook een thuisverplegingsdienst opgericht en wensen wij er ook te zijn voor de buurt. Hoe kan Wispelaere Zorg u helpen is dan ook onze kernvraag. Niet dat we alles kunnen bieden maar we zullen toch onze best doen om u verder te helpen. 

Schrijf u in op onze wachtlijst