Persbericht: Bewoners en personeelsleden Huize Wispelaere werden getest op Covid-19

Woensdag 06/05/2020

Persbericht: Bewoners en personeelsleden Huize Wispelaere werden getest op Covid-19

Net als de andere woonzorgcentra in Lebbeke werden ook de bewoners en personeelsleden van WZC Huize Wispelaere te Lebbeke getest op Covid-19. We kregen de testresultaten toe en daaruit blijkt dat er noch bewoners noch personeelsleden positief getest werden. Ook bij een eerdere, door onszelf georganiseerde testing in het paasweekend bleken er geen positieve gevallen te zijn bij bewoners en personeelsleden.

We organiseerden ook tweemaal een testronde voor de bewoners van de assistentiewoningen en daar blijken er op dit moment ook geen positieve gevallen te zijn. Dit is heuglijk nieuws.

Deze resultaten zijn te danken aan onze medewerkers, bewoners en  familieleden die, ondanks de moeilijke omstandigheden, de maatregelen goed opvolgen. We zijn hen daar ook dankbaar voor. We moeten echter waakzaam blijven want er blijft steeds een kans op besmetting bestaan.  Door een uitbreiding van de gevalsdefinitie bij Sciensano zullen echter onze bewoners en medewerkers sneller getest kunnen worden waardoor we de vinger aan de pols houden.

Met de CRA-arts Dr. Pauwels, de directies van de andere Lebbeekse WZC’s en het gemeentebestuur van Lebbeke wordt de situatie verder op de voet opgevolgd. Ook een versoepeling van het bezoekverbod kwam hier reeds aan bod. We hopen hierrond ook snel nieuws te kunnen brengen.

 

Marc De Wolf

Bestuurder BV Seniorie Ter Minne